Ουζερί του Τερζάκη

Τη λύση των υπόγειων κάδων προκρίνει ο Δήμος


Το σύστημα της εγκατάστασης υπόγειων κάδων δρομολογεί ο Δήμος Ηρακλείου στην προσπάθειά του να δρομολογήσει ένα εναλλακτικό σύστημα αποκομιδής των σκουπιδιών. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Υπηρεσίας καθαριότητας, πρόκειται να τοποθετηθούν 38-40 υπόγειοι κάδοι σκουπιδιών σε διάφορα σημεία της πόλης, κυρίως του κέντρου, όπου η επισκεψιμότητα κινείται σε υψηλά επίπεδα και ο Δήμος θέλει να πετύχει την αισθητική ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου συνδυαστικά με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων κατοικούν στις περιοχές αυτές.

Το πρόγραμμα του εναλλακτικού συστήματος συλλογής σύμμικτων απορριμμάτων, όπως εξηγεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Χάρης Μαμουλάκης, έρχεται να αντιμετωπίσει και άλλης μορφής προβλήματα περιοχών που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες με τη χρήση των παραδοσιακών τροχήλατων κάδων. Έτσι στο πλαίσιο της αναβάθμισης και ανάδειξης του αστικού περιβάλλοντος της αποτελεσματικής διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων δρομολογείται η τοποθέτηση υπόγειων κάδων.

Ο ίδιος εξηγεί ότι έχει ήδη εγκριθεί από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης η διάθεση ενός ποσού της τάξεως των 500 χιλιάδων ευρώ για την αγορά των κάδων αλλά και δύο οχημάτων μέσω των οποίων θα γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών. Όπως εξηγεί ο αντιδήμαρχος οι κάδοι που πρόκειται να τοποθετηθούν δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτούς που υπήρχαν στο παρελθόν στο Ηράκλειο. Ουσιαστικά στα σημεία που θα τοποθετηθούν οι κάδοι θα διαμορφωθούν δύο μεγάλα στεγανά κουβούκλια, μέσα στα οποία θα μπαίνουν οι κάδοι (χωρητικότητας 2m³ περίπου έκαστος).

Στον πυθμένα των κάδων θα υπάρχει ένα ειδικό σύστημα περισυλλογής των στραγγισμάτων, τα οποία θα συλλέγονται ενώ ανά τακτά διαστήματα οι κάδοι θα πλένονται σε ειδικό πλυντήριο που θα αποκτήσει ο Δήμος για το σκοπό αυτό. Στο επίπεδο του οδοστρώματος επάνω από τους κάδους θα τοποθετείται πλακάκι και θα υπάρχουν μόνο δύο στόμια μέσα από τα οποία θα οδηγούνται τα σκουπίδια στον υπόγειο κάδο.

Όπως εξηγεί ο αντιδήμαρχος γίνεται μια προσπάθεια ώστε οι υπόγειοι κάδοι που θα τοποθετηθούν να μην παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα σε σχέση με αυτά που διαπιστώθηκαν κατά το παρελθόν στο Ηράκλειο και ουσιαστικά οδήγησαν στην κατάργησή τους. Οι σημερινές σύγχρονες τεχνολογίες βοηθούν κατά πολύ στην προσπάθεια αυτή, η οποία για να είναι απολύτως επιτυχημένη θα χρειαστεί και την καλή συνεργασία των Ηρακλειωτών προκειμένου να μην υπερχειλίζουν οι κάδοι…

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, η προμήθεια των κάδων θα γίνει στις αρχές του φθινοπώρου, αφού προηγηθεί όλη η προετοιμασία για τη διαμόρφωση των σημείων που θα τοποθετηθούν τους αμέσως επόμενους μήνες.


click patris.gr