Ουζερί του Τερζάκη

Το νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Δαμάστας


Σε πολύ καλό κλίμα και με σημαντική ανανέωση από νεότερα ηλικιακά μέλη πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Δαμάστας στη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πού έλαβε μέρος στη Δαμάστα στις 07 Μαίου 2017. Το νέο Δ.Σ. συστάθηκε σε σώμα την Τρίτη 09/05/2017 και η νέα σύνθεση των οργάνων του Συλλόγου είναι η ακόλουθη:Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Σαρρής Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: Ασκιανάκη Ευγενία
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Περάκης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Παπαδάκης Ανδρέας
Ταμίας: Τριγώνη Τερέζα
Μέλη: Νικολουδάκη Αμαλία, Τριγώνης Βασίλης
Αναπληρωματικά μέλη: Περάκη Ελένη, Τριγώνης Γεώργιος, Τριγώνης Εμμανουήλ, Σαρρής Αντώνιος, Κουντούρης Βασίλης

Εξελεγκτική επιτροπή: Τακτικά μέλη: Μαυράκης Μιχαήλ, Τριγώνης Νικόλαος, Σαρρής Δημήτρης Αναπληρωματικά μέλη: Λιαδάκη Καλλιόπη, Νικολουδάκης Εμμανουήλ

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Δαμάστας προχώρησε στην σύσταση των ακόλουθων ομάδων εργασίας και επιτροπών και όρισε του αντίστοιχους έφορους:

- Επιτροπή καλλιτεχνικών θεμάτων και λαογραφίας (Έφοροι: Αμαλία Νικολουδάκη, Παπαδάκης Ανδρέας)

- Χορευτική Ομάδα και Ιματιοθήκη (Έφοροι: Νικολουδάκη Αμαλία, Τριγώνης Βασίλης, Κουντούρης Βασίλης)

- Θεατρική Ομάδα (Έφοροι: Περάκη Ελένη, Τριγώνη Τερέζα, Τριγώνης Γεώργιος)

- Ομάδα Νεολαίας και Εθελοντισμού (Έφοροι: Περάκης Κώστας, Τριγώνης Γεώργιος, Σαρρής Αντώνης, Τριγώνης Εμμανουήλ)

- Επιτροπή διαχείρισης εξοπλισμού (Έφοροι: Τριγώνης Βασίλης, Σαρρής Αντώνης, Τριγώνης Εμμανουήλ)

Η συμμετοχή στις επιτροπές και τις ομάδες εργασίες είναι ελεύθερη και ευπρόσδεκτη και η συμμετοχή των μελών μας και όλων των Δαμαστιανών σε αυτές κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική γιατί συμβάλει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας.