Ουζερί του Τερζάκη

Οι κάμερες θα γράφουν πιο...υψηλές ταχύτητες- Αναθεώρουν τα ορια στο ΒΟΑΚ


Ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια του ΒΟΑΚ αναμένεται να γίνει στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο στην Κρήτη. Το έργο εστιάζει στην ασφάλεια του δρόμου και θα περιλαμβάνει μια σειρά διορθωτικές παρεμβάσεις κατά μήκος όλου του δρόμου από το Καστέλι Κισάμου μέχρι την Σητεία.


Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας, τα οποία θα εντάσσονται στις εργασίες τακτικής συντήρησης. Αναφέρονται χαρακτηριστικά ο εντοπισμός σε κατάλληλο υπόβαθρο απαιτουμένων διορθώσεων σήμανσης, στηθαίων, αναγκαίων αποκαταστάσεων βλαβών οδοστρώματος, κλαδοκοπών (κ.λπ.).

Ένα από τα θέματα που συνήθως προκαλεί μεγάλη συζήτηση και προβληματισμό ανάμεσα στους οδηγούς οχημάτων είναι τα όρια ταχύτητας που ισχύουν στον ΒΟΑΚ σήμερα. Σύμφωνα με την προκήρυξη ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν τον μελετητή είναι η αναθεώρηση ορίων ταχύτητας κατά τμήματα εκεί όπου το υφιστάμενο όριο ταχύτητας δεν κρίνεται ρεαλιστικό.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων θα γίνουν διορθώσεις επικλίσεων σε οδικά τμήματα όπου παρατηρούνται προβληματικές επικλίσεις και εκπόνηση απαιτούμενων τεχνικών μελετών για τη διόρθωσή τους, αλλά και διορθώσεις απορροής ομβρίων σε οδικά τμήματα όπου παρατηρούνται προβλήματα στην αποχέτευση και αποστράγγιση του οδοστρώματος.