Ουζερί του Τερζάκη

Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία


Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται στην ανωτέρω σχετική Διευκρινιστική Εγκύκλιο, για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών έως την 28η Φεβρουαρίου 2017 σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα, από την Περιφέρεια Κρήτης.