Σαββάκης

Ψήφισμα του Δ.Σ. Αρχανών Αστερουσίων


Σήμερα 01 Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π..μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχανών –Αστερουσίων, παρουσία του Δημάρχου Κοκοσάλη Εμμανουήλ, συνεδρίασε εκτάκτως στο Δημοτικό κατάστημα με αφορμή το θάνατο της Γενειατάκη Αναστασίας, μητέρας της Αντιδημάρχου Γενειατάκη -Φωτοπούλου Χαράς και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:
1. Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια του Δημάρχου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών του Δημοτικού συμβουλίου Αρχανών Αστερουσίων στην οικογένεια της εκλιπούσας .
2. Να παραστούν στη νεκρώσιμο ακολουθία ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου .
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να επιδοθεί στην οικογένεια της.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών Αστερουσίων

Επιτροπάκης Γεώργιος