Σαββάκης

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού ευχαριστεί!


Το Κοινωνικό Παντοπωλείο των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού ξεκίνησε τη λειτουργία του στην πόλη μας, τον Ιανουάριο του 2013 και η συμβολή του στην τοπική κοινωνία υπήρξε τεράστια και καταλυτική.

Από την έναρξή του, συνολικά ωφελήθηκαν μέχρι σήμερα πάνω από 11.500 οικογένειες και 38.000 εξαρτώμενα μέλη ενώ παράλληλα υποστηρίζονται έκτακτα άτομα ή οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη και σε οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο . Η αξία των χορηγηθέντων αγαθών μέχρι τώρα έχει φθάσει το ύψος των 489.825 €. Αυτή την περίοδο καλύπτει ανάγκες τουλάχιστον 250 οικογενειών , στην πλειοψηφία τους πολύτεκνες που αριθμούν πάνω από 900 μέλη, της πόλης μας κάθε μήνα σε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη ατομικής υγιεινής . Παράλληλα, παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής και ενημέρωσης ενώ πραγματοποιούνται παραπομπές σε άλλου είδους υπηρεσίες.

Τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού συνεχίζουν ανελλιπώς τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Συσσιτίου από το 2013, και με την ένταξη των δομών αυτών από 8-5-2017 στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών. Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας μέσα από παροχή βασικών αγαθών, ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης καθώς και η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Συστεγάζεται στο χώρο των Ιδρυμάτων μαζί με το Κοινωνικό Συσσίτιο, την δομή Ένδυσης και Υπόδησης και τον Κοινωνικό Χώρο.
Η πρωτοβουλία αυτή δεν θα μπορούσε να ευοδωθεί χωρίς την έμπρακτη στήριξη των ευαισθητοποιημένων συμπολιτών μας . Από την πρώτη στιγμή ο θεσμός του Κοινωνικού Παντοπωλείου βρήκε αποδέκτες και αρωγούς ευαισθητοποιημένους δημότες, τοπικές επιχειρήσεις και συλλόγους αλλά και από διάφορα μέρη της Ελλάδος, εταιρείες, σχολεία και συλλόγους.

Λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε και κατανοώντας ότι η καταπολέμηση του φαινόμενου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού απαιτεί την ευαισθητοποίηση, την κινητοποίηση και τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 20ου & 56 ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου για τα τρόφιμα μακράς διάρκειας που μάζεψαν για την δομή μας .

Η ανταπόκριση όλων των φορέων, αποδεικνύει πάντα την αγάπη για τον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια και αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης στη δύσκολη εποχή που διερχόμαστε επιδεικνύοντα πως ενώνοντας τις δυνάμεις μας, μπορούμε «ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΩΣ, ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΜΑΖΙ»!