Di Babbo Climatecnica

27 κυκλοφοριακές αλλαγές στο Ηράκλειο, σε δημόσια διαβούλευση


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ.89/2017 απόφασή της, αποφάσισε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το με αριθμό 5/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας που αφορά σε κυκλοφοριακά θέματα και ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης του Ηρακλείου.

H απόφαση αυτή με το Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας, που αφορά σε κυκλοφοριακά θέματα και ρυθμίσεις σε διάφορες οδούς της πόλης του Ηρακλείου, έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις και στη συνέχεια να λάβει σχετική απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ειδικότερα αφορά σε:
• Μονοδρομήσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης του Ηρακλείου
• Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων
• Δημιουργία διαβάσεων πεζών
• Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης

Αναλυτικά:

Το Τμήμα Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου, διαπιστώνοντας κυκλοφοριακά προβλήματα και ανάγκες της πόλης μας εισηγείται τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στη συμβολή της Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου με την οδό Αχαιών

Εισήγηση Υπηρεσίας:

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο σημερινός σχεδιασμός στη συμβολή της Λ. Σοφ. Βενιζέλου με την οδό Αχαιών δεν ικανοποιεί τις αυξημένες απαιτήσεις κυκλοφοριακού φόρτου, ασφάλειας, κίνησης οχημάτων και πεζών. Υπάρχουν δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και λωρίδα αριστερής στροφής με κατεύθυνση από ανατολικά της παραλιακής προς νότια στην οδό Αχαιών. Η ανυπαρξία διαβάσεων πεζών εγκυμονεί κινδύνους για πεζούς και οχήματα και προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάσχισης της οδού από πεζούς.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Εισηγούμαστε την διαμόρφωση μικρού κυκλικού κόμβου δύο λωρίδων, όπου οι λωρίδες στον κυκλικό δακτύλιο δεν ορίζονται με διαγράμμιση αλλά αφήνεται προς χρήση όλο το πλάτος της οδού, με δυο λωρίδες εισόδου στον κόμβο καταλήγοντας σε μια λωρίδα κατά την έξοδο. Η διάμετρος του εγγεγραμμένου κύκλου είναι στα 28,0μ., το πλάτος του οδοστρώματος του κυκλικού δακτυλίου είναι 7,00μ. και έχει επίκληση προς τα έξω 2% έως 2,5%. Έτσι επιτυγχάνεται η απορροή των ομβρίων υδάτων, η μείωση των ταχυτήτων στην κυκλική οδό και η αποτελεσματική εποπτεία της κυκλοφορίας από τους οδηγούς που προσεγγίζουν τον κυκλικό κόμβο. Η κεντρική κυκλική νησίδα είναι υπερυψωμένη με μια κατάλληλα διαμορφωμένη περιμετρική ζώνη πλ. 1,5μ. προς χρήση από βαρέα οχήματα. Επίσης, περιμετρικά του κόμβου διαμορφώνονται κατευθυντήριες νησίδες και διαβάσεις πεζών. Οι νησίδες κατασκευάζονται με αμφίπλευρη επίκλιση 2,5% από το επίπεδο του οδοστρώματος και σε απόσταση 15μ. από τον εγγεγραμμένο κύκλο. Η νησίδα στο σημείο της διάβασης έχει ικανοποιητικό πλάτος και μήκος ώστε να κινούνται με ασφάλεια άτομα με αναπηρικό όχημα ή ηλικιωμένοι με βοηθητικό μέσο κίνησης ή πεζοί που μεταφέρουν ποδήλατο.

Η μελέτη του κόμβου αποσκοπεί στην κυκλοφοριακή οργάνωση της περιοχής και στη δημιουργία δικτύου διαβάσεων πεζών. Επίσης, δημιουργεί πεζοδρόμια περιμετρικά του κόμβου όπως αποτυπώνονται στο συν. Σχ.1, αποσκοπώντας στην αύξηση της ασφάλειας στην κίνηση των πεζών.

Θα τοποθετηθεί η κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση με βάση τις διατάξεις του Κ. Ο. Κ.Ο πρόεδρος ξεκίνησε τη συνεδρίαση επισημαίνοντας την επικινδυνότητα της παραλιακής οδού λόγω και της δημιουργίας του κοινόχρηστου χώρου στον Καράβολα και της χρήσης του από εκατοντάδες πολίτες. Η δημιουργία κυκλικού κόμβου κρίνεται επιτακτική και άμεση αν και τόνισε τη δυσαρέσκεια και τον προβληματισμό του για τον χρόνο που διανύεται από τη στιγμή που περνά ένα θέμα από την Επιτροπή μέχρι να υλοποιηθεί λόγω της γραφειοκρατίας.

Ο κ. Τσαγκαράκης ως εκπρόσωπος της 3ης Δημοτικής Κοινότητας πήρε πρώτος τον λόγο και συμφώνησε με την εισήγηση της Υπηρεσίας τονίζοντας την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου.ισεστης

Ο κ. Σχινάς παρενέβη και είπε ότι η Επιτροπή Κυκλοφορίας είχε πάρει απόφαση σε προηγούμενη συνεδρίαση να μελετηθεί η ασφαλής διέλευση πεζών σε όλο το μήκος της παραλιακής οδού και ρώτησε για ποιο λόγο έρχεται προς συζήτηση η σημερινή εισήγηση. Η κα Χαιρέτη του απάντησε ότι όντως είχε συζητηθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση η ασφαλής διέλευση πεζών και είχε παρθεί απόφαση να προχωρήσει η Υπηρεσία σε ανάθεση μελέτης. Στην παρούσα φάση λόγω μη ωριμότητας της εν λόγω μελέτης η Υπηρεσία εισηγείται τη διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή της παραλιακής οδού με την οδό Αχαιών λόγω του μεγάλου βαθμού επικινδυνότητας που παρουσιάζει το σημείο. Συνεχίζοντας, ο κ. Σχινάς ρώτησε αν ισχύει η προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής και η κα Χαιρέτη του απάντησε ότι ισχύει αλλά τώρα η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει μόνο γι’ αυτόν τον κόμβο μελέτη που παρουσιάζει και το μεγαλύτερο πρόβλημα ασφαλούς διέλευσης πεζών γιατί σε άλλα σημεία της παραλιακής όπως π.χ. στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, πινακίδες, σήμανση, διαβάσεις πεζών κλπ., στο πρώην Ξενία υπάρχουν υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών.

Ο κ. Νιταδώρος πρότεινε να προχωρήσουμε στην ουσία της εισήγησης και ο κ. Νεονάκης παίρνοντας τον λόγο εξέφρασε την διαφωνία του με όλο τον σχεδιασμό.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι κρατά όλες τις παρατηρήσεις που εξέφρασαν τα μέλη της επιτροπής που πήραν τον λόγο αλλά επειδή υπάρχει μια πολύ προβληματική κατάσταση που κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, προτείνουμε να γίνει κάτι πολύ καλύτερο από την υπάρχουσα κατάσταση. Φτιάχνουμε, λοιπόν, κάτι που θα επιτρέπει στους πεζούς να διασχίζουν τον δρόμο με ασφάλεια, δεδομένου ότι έχουμε δρομολογήσει και το Σχέδιο Παλιάς Πόλης συνολικά.

Ο κ. Νιταδώρος παίρνοντας τον λόγο είπε ότι συμφωνεί με τη φιλοσοφία της εισήγησης παρόλο που ψάχνοντας κάτι καλύτερο, μια και ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, για να λύσουμε τα κυκλοφοριακά θέματα δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την κυκλοφοριακή μελέτη από το 1990 - 93 και δυστυχώς επικρατεί ένα πνεύμα να συνεχιστεί αυτό. Αλλά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ασφάλειας στο συγκεκριμένο σημείο που κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση λήψη μέτρων.

Ο κ. Σχινάς πρότεινε να γραφτεί ότι είναι προσωρινή λύση . Ο πρόεδρος είπε ότι προχωράνε οι μελέτες που αναφέρθηκαν και που μπορεί να ανατρέψουν ή να κλείσουν τις συνδέσεις με την παραλιακή ή ό,τι άλλο προβλέψει ο μελετητής και υπό αυτή την έννοια και μόνο μπορεί να θεωρηθεί προσωρινό. Μέχρι να γίνουν αυτές οι μελέτες όμως θα υπάρχει και θα είναι ασφαλέστερη από ότι είναι σήμερα η συγκεκριμένη περιοχή.

Ο πρόεδρος έθεσε την εισήγηση σε ψηφοφορία με τη διαφοροποίηση να είναι ρητή η δέσμευση να μπουν ανακλαστήρες οδοστρώματος στις κατάλληλες θέσεις και τη διαβεβαίωση ότι εκπονείται ήδη η μελέτη σήμανσης, φωτισμού και φύτευσης για το συγκεκριμένο κόμβο.Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα η επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για την διαμόρφωση μικρού κυκλικού κόμβου δύο λωρίδων στη συμβολή της Λ. Σοφ. Βενιζέλου με την οδό Αχαιών με τη διαφοροποίηση να μπουν ανακλαστήρες οδοστρώματος στις κατάλληλες θέσεις και τη διαβεβαίωση ότι εκπονείται ήδη η μελέτη σήμανσης, φωτισμού και φύτευσης. Μειοψήφησαν οι κύριοι: Σχινάς: Αποχή, Ερμίδης: Παρών και Νεονάκης: Κατά. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα. Ο κ. Τσουρής δεν έχει δικαίωμα ψήφου.ΘΕΜΑ 2ο

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 σε κάθετες οδούς εντός του οικισμού Δαφνών.

Εισήγηση Υπηρεσίας:Εισηγούμαστε την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας) στις κάθετες οδούς εντός του οικισμού Δαφνών συνημμένο σχέδιο 2.Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας) στις κάθετες οδούς εντός του οικισμού Δαφνών συνημμένο σχέδιο 2. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 3ο

Τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης στις οδούς που περικλείουν το 4ο και 38ο Νηπιαγωγείο και το 12ο Δημ. Σχολείο στην περιοχή Πόρου. Μονοδρόμηση των οδών Χίου, Μήλου και πεζοδρόμηση των οδών που συμβάλλουν κάθετα στην οδό Κομνηνών και περικλείονται στο τμήμα από την οδό Κορυτσάς έως την οδό Μήλου.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σύντομο Ιστορικό:

Άμεσα πρόκειται να ξεκινήσει η ανάπλαση της οδού Κομνηνών από τη συμβολή της με την οδό Γερωνυμάκη έως την οδό Κονίτσης. Λόγω της πλημμελούς εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού στην περιοχή, επιβάλλεται η εξέταση της δυνατότητας μονοδρόμησης και πεζοδρόμησης κάποιων οδών που συμβάλουν κάθετα στην οδό Κομνηνών.

Αναλυτικά προτείνεται:

Μονοδρόμηση της οδού Χίου με είσοδο από την οδό Κομνηνών και έξοδο προς την οδό Αργυροκάστρου. Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Μήλου με είσοδο από την οδό Αργυροκάστρου και έξοδο προς την οδό Μήλου. Οι προαναφερόμενοι οδοί είναι κάθετοι στην οδό Κομνηνών έχουν πλάτος 3,80 - 3,90μ. και λειτουργούν σήμερα ως διπλής κατεύθυνσης. Οι οδοί Σικελίας, Ροδόπης, Κασσιανής και ένα τμήμα της οδού Βεϊσάκη, ανατολικά της οδού Κομνηνών προτείνονται ως πεζόδρομοι αφενός μεν λόγω του μικρού πλάτους και αφετέρου λόγω της ενοποίησης τους με τον υφιστάμενο κοινόχρηστο χώρο.

Η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση που θα τοποθετηθεί αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο και είναι σύμφωνη με τον ΚΟΚ.

Επί της οδού Μαραθώνος μπροστά από την είσοδο του 4ου Νηπιαγωγείου και επί της οδού Κράπης μπροστά από το 12ο Δημ. Σχολείο προτείνεται η τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο (Σχ. 3).

Επίσης επί της οδού Αργυροκάστρου μπροστά από το 38ο Νηπιαγωγείο προτείνουμε την τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης με βάση την αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 υπουργική απόφαση.Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την εισήγηση της υπηρεσίας και συμφώνησε να συμπεριληφθεί σ’ αυτήν και η παρατήρηση του εκπροσώπου του ΤΕΕ ΤΑΚ κ. Σχινά που πρότεινε να συνεχιστεί η μονοδρόμηση των οδών Σκαλτσούνη και Βεϊσάκη για το τμήμα τους από Κομνηνών έως Μ. Κωνσταντίνου με την εξής φορά: η Σκαλτσούνη με έξοδο την Κομνηνών και η Βεϊσάκη με είσοδο από την Κομνηνών. Για το λόγο ότι παρατηρείται δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων λόγω της στάθμευσης εκατέρωθεν των οδών. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 4ο

Αλλαγή κατεύθυνσης και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στις οδούς Πεδιάδος- Μανουσογιάννη-Ρενιέρη-Τριφύτσου-Σμύρνης (βόρεια της Γ. Αβέρωφ)-Ανωπόλεως εντός των τειχών Ηρακλείου.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Οι προαναφερόμενοι οδοί βρίσκονται στην εντός τειχών περιοχή της πόλης του Ηρακλείου, κι έχουν μελετηθεί στα πλαίσια εκπόνησης της κυκλοφοριακής μελέτης της παλιάς πόλης. Επειδή καθημερινά παρατηρούνται δυσχέρειες στη διέλευση των οχημάτων λόγω του μικρού πλάτους των οδών και λόγω της στάθμευσης των οχημάτων προτείνονται τα εξής:

Α. Η μονοδρόμηση τμήματος της οδού Σμύρνης από την οδό Αβέρωφ έως την οδό Τριφύτσου με είσοδο από την οδό Αβέρωφ και έξοδο προς την Τριφύτσου, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 4.

Β. Η μονοδρόμηση της οδού Μανουσογιάννη με είσοδο από την οδό Αβέρωφ και έξοδο προς την οδό Ρενιέρη.

Γ. Η μονοδρόμηση της οδού Ρενιέρη με είσοδο από την οδό Ανωπόλεως και έξοδο προς την οδό Τριφύτσου.

Δ. Η μονοδρόμηση της οδού Μηλιαρά με είσοδο από την οδό Αβέρωφ και έξοδο προς την οδό Τριφύτσου.

Ε. Η τοποθέτηση πινακίδων Ρ40 για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης σε όλες τις παραπάνω οδούς όπως εμφανίζονται στο συν. σχ. 4

Η κ. Χαιρέτη διευκρίνισε ότι όλες οι μονοδρομήσεις που προτείνονται με την εν λόγω εισήγηση είναι σύμφωνες με την κυκλοφοριακή μελέτη της παλιάς πόλης με τη μόνη διαφοροποίηση ότι στην Ανωπόλεως προτείνεται έξοδος προς την Πεδιάδος αφού εκεί βρίσκεται και το παρκινγκ. Ο κ. Ερμίδης ρώτησε που θα παρκάρουν οι μόνιμοι κάτοικοι και ο Πρόεδρος απάντησε ότι με τη δρομολόγηση των δύο νέων λεωφορειακών γραμμών – θέμα που θα εισαχθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο -και την παραχώρηση από τον ΟΛΗ θέσεων στάθμευσης θα βελτιωθεί κάπως η κατάσταση της διέλευσης των οχημάτων που τώρα είναι πολύ δύσκολη λόγω της στάθμευσης των οχημάτων. Ο κ. Ερμίδης επέμεινε ρωτώντας ποια είναι η άποψη του δημοτικού διαμερίσματος και η κα Χαιρέτη απάντησε ότι έχει προσκληθεί αλλά δεν έχει έρθει εκπρόσωπός του και ούτε έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις.Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την αλλαγή κατεύθυνσης και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στις οδούς Πεδιάδος- Μανουσογιάννη-Ρενιέρη-Τριφύτσου-Σμύρνης (βόρεια της Γ. Αβέρωφ)-Ανωπόλεως εντός των τειχών Ηρακλείου. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 5ο

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής, περιοχή Χρυσοπηγή.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Εισηγούμαστε την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής από την πλατεία της ομώνυμης εκκλησίας έως 50 μέτρα βορειότερα λόγω στενότητας στο συγκεκριμένο σημείο (στην ανατολική πλευρά της οδού), όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχ. 5.

Ο κ. Ερμίδης ζήτησε διευκρινίσεις για το πού ακριβώς θα μπουν οι ρυθμιστικές πινακίδες και η κα Χαιρέτη απάντησε ότι θα τοποθετηθούν σε ένα μικρό τμήμα του δρόμου όπου μειώνεται το πλάτος της οδού. Στις περιπτώσεις αυτές ο Κ.Ο.Κ. επιτρέπει την απαγόρευση της στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού ώστε να είναι εφικτή η έξοδος των οχημάτων από χώρους στάθμευσης χωρίς περιορισμό της ορατότητας.Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής, περιοχή Χρυσοπηγή. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 6ο

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων σε όλες τις συμβολές των οδών με την οδό Ταγματάρχου Γιακουμάκη από την οδό Παρασκευοπούλου έως την οδό Ιερολοχιτών και τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης μπροστά από το 9o νηπιαγωγείο, IB KEΠΑ περιοχή Μασταμπά.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Εισηγούμαστε την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) σε όλες τις συμβολές των οδών με την οδό Ταγματάρχου Γιακουμάκη από την οδό Παρασκευοπούλου έως την οδό Ιερολοχιτών περιοχή Μασταμπάς και την τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16, μπροστά από τον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχ. 6.

Η κα Χαιρέτη είπε ότι το θέμα της Ταγματάρχου Γιακουμάκη έχει ξανάρθει στην επιτροπή και είχε απορριφθεί αλλά αναγκάζεται να το ξαναφέρει γιατί έχει πολλές διαμαρτυρίες από δημότες ότι γίνονται πολλά ατυχήματα γιατί οι οδηγοί παραβιάζουν τον ΚΟΚ, δεν έχουν καλή ορατότητα και δεν σέβονται την προτεραιότητα από δεξιά. Με την τοποθέτηση της ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 γίνεται πιο σαφές το ποιος έχει προτεραιότητα. Ο κ. Τσαγκαράκης πρότεινε να μονοδρομηθεί ο συγκεκριμένος δρόμος προκειμένου να διευκολυνθεί η κίνηση των οχημάτων αλλά ο κ. Χαριτάκης διαφώνησε απόλυτα μαζί του. Ο κ. Σχινάς πρότεινε η ρυθμιστική πινακίδα Ρ-40 (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) να μπαίνει από την αρχή της δεξιάς στροφής μέχρι και το τέλος της διάβασης και η πρότασή του έγινε δεκτή. Η παρατήρηση αυτή αφορά τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στις περιοχές των σχολικών συγκροτημάτων.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την εισήγηση και συμφώνησε με την πρόταση του κ. Σχινά. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 7ο

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στις συμβολές των κάθετων οδών με την οδό Γεωργίου Φαραγκουλιτάκη και την οδό Αρχελάου και τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης μπροστά από τον παιδικό σταθμό (Μαριλού) επί της οδού Πικροδάφνης περιοχή Άγιος Ιωάννης.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Εισηγούμαστε την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στις συμβολές των κάθετων οδών με την οδό Γεωργίου Φαραγκουλιτάκη και την οδό Αρχελάου και τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16, μπροστά από τον παιδικό σταθμό επί της οδού Πικροδάφνης στην περιοχή Άγιος Ιωάννης, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχ. 7.

Ο κ. Σχινάς παρατήρησε ότι το θέμα της Γεωργίου Φαραγκουλιτάκη έχει ξανάρθει στην επιτροπή και η κα Χαιρέτη παραδέχτηκε ότι αναγκάζεται να το ξαναφέρει γιατί έχει πολλά αιτήματα από δημότες ότι γίνονται καθημερινά ατυχήματα εφόσον οι οδηγοί δεν σέβονται την παραχώρηση προτεραιότητας από δεξιά με βάση τον ΚΟΚ. Ο κ. Σχινάς εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στις συμβολές των κάθετων οδών με την οδό Γεωργίου Φαραγκουλιτάκη επειδή είναι λάθος σχεδιασμός, γιατί οι κάθετοι δρόμοι είναι κεντρικές αρτηρίες που οδηγούν προς την Κνωσού ενώ αυτός είναι ένας δρόμος που ξεκινάει από οικοδομικό τετράγωνο και καταλήγει σε οικοδομικό τετράγωνο. Αλλά η κα Χαιρέτη υπεραμύνθηκε της εισήγησης λέγοντας ότι γίνεται αυτή η ρύθμιση για λόγους ασφάλειας, και ας είναι εκ του περισσού, γιατί δυστυχώς οι οδηγοί δεν τηρούν τον ΚΟΚ και επειδή ακριβώς είναι ευθεία αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και δεν σέβονται την από δεξιά προτεραιότητα. Στην περίπτωση που εκπονηθεί κυκλοφοριακή μελέτη στην εν λόγω πολεοδομική ενότητα τότε θα αναθεωρηθούν τα υφιστάμενα κυκλοφοριακά μέτρα.Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το θέμα της τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στις συμβολές των κάθετων οδών με την οδό Γεωργίου Φαραγκουλιτάκη και την οδό Αρχελάου και, μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά, μειοψηφούντων των κυρίων Σχινά και Νεονάκη που ψήφισαν Όχι. Για το θέμα της τοποθέτησης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης μπροστά από τον παιδικό σταθμό (Μαριλού) επί της οδού Πικροδάφνης περιοχή Άγιος Ιωάννης η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά και η κα Χαιρέτη διευκρίνισε ότι η παρατήρηση που έκανε ο κ. Σχινάς στο προηγούμενο θέμα - η ρυθμιστική πινακίδα Ρ-40 (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) να μπαίνει από την αρχή της δεξιάς στροφής μέχρι και το τέλος της διάβασης -θα ισχύσει για όλα τα σχολεία και θα αλλάξουν τα σχέδια για να την περιλαμβάνουν. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 8ο

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στις συμβολές των κάθετων οδών με την οδό Νικολάου Πετρίδη στην περιοχή Μεσαμπελιές.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήσαμε στην οδό Νικολάου Πετρίδη διαπιστώσαμε προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων λόγω έλλειψης κατακόρυφης σήμανσης, για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στις συμβολές των κάθετων οδών με την οδό Νικολάου Πετρίδη όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχ. 8.

Ο κ. Σχινάς εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις για το αν θα έπρεπε να μπουν εκεί οι ρυθμιστικές πινακίδες ή στην οδό ΕΑΜ αλλά η κα. Χαιρέτη του είπε ότι στην οδό ΕΑΜ υπάρχει ήδη STOP εκεί που συναντάει την Ηλιάδη με προηγούμενη απόφαση της επιτροπής.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στις συμβολές των κάθετων οδών με την οδό Νικολάου Πετρίδη στην περιοχή Μεσαμπελιές. . Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.

ΘΕΜΑ 9ο

Τοποθέτηση οριζόντιας, κατακόρυφης σήμανσης μπροστά από το 7ο Λύκειο, 8ο Γυμνάσιο, 55o Νηπιαγωγείο και 48ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου στην περιοχή Καμινίων.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήσαμε και τη διαπίστωση των ελλείψεων που εντοπίσαμε, εισηγούμαστε την τοποθέτηση οριζόντιας, κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16, μπροστά από το 7ο Λύκειο, 8ο Γυμνάσιο, 55o Νηπιαγωγείο και 48ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου στην περιοχή Καμίνια, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο 9.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση οριζόντιας, κατακόρυφης σήμανσης μπροστά από το 7ο Λύκειο, 8ο Γυμνάσιο, 55o Νηπιαγωγείο και 48ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου στην περιοχή Καμινίων. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 10ο

Δημιουργία διαβάσεων πεζών και τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης μπροστά από το 13ο Γυμνάσιο, το 8ο Λύκειο, Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων και τον παιδικό βρεφονηπιακό σταθμό «Μητέρα» Ηρακλείου στην περιοχή Άγιος Ιωάννης.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήσαμε και τη διαπίστωση των ελλείψεων που εντοπίσαμε, εισηγούμαστε την τοποθέτηση οριζόντιας, κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16, μπροστά από το 13ο Γυμνάσιο, το 8ο Λύκειο, Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων και τον παιδικό, βρεφονηπιακό σταθμό «Μητέρα» Ηρακλείου στην περιοχή Άγιος Ιωάννης όπως αποτυπώνεται συνημμένο σχέδιο 10.

Τη δημιουργία διαβάσεων πεζών σε οδούς περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων και συγκεκριμένα επί των οδών Ερμή, Κ. Καρυωτάκη και Αντ. Βορεάδη.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη δημιουργία διαβάσεων πεζών και τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης μπροστά από το 13ο Γυμνάσιο, το 8ο Λύκειο, Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων και τον παιδικό βρεφονηπιακό σταθμό «Μητέρα» Ηρακλείου στην περιοχή Άγιος Ιωάννης. Συμφώνησε, επίσης, με την πρόταση του κ. Σχινά να μπει και πινακίδα Ρ-40. . Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.

ΘΕΜΑ 11ο

Τοποθέτηση οριζόντιας, κατακόρυφης σήμανσης μπροστά από τα 25ο, 27ο Δημοτικά σχολεία και μπροστά από το 17ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου στην περιοχή Θερίσου και μονοδρόμηση τμήματος της οδού Δ. Φραγκιαδάκη.

Εισήγηση Υπηρεσίας:Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήσαμε και τη διαπίστωση των ελλείψεων που εντοπίσαμε, εισηγούμαστε την τοποθέτηση οριζόντιας, κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16, μπροστά από τα 25ο, 27ο Δημοτικά σχολεία και μπροστά από το 17ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου στην περιοχή Θερίσου όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο 11.

Η οδός Δ. Φραγκιαδάκη είναι πλ. 8,0μ. λειτουργεί ως μονόδρομος με εξαίρεση το τμήμα μεταξύ της Λ. 62 Μαρτύρων και της οδού Ανωγείων που είναι διπλής κατεύθυνσης. Λόγω της στάθμευσης των οχημάτων εκατέρωθεν της οδού δυσχεραίνεται η κυκλοφορία και προτείνουμε την μονοδρόμηση του εν λόγω τμήματος της οδού Δ. Φραγκιαδάκη, με είσοδο από την Λ. 62 Μαρτύρων και έξοδο προς την οδό Ανωγείων.

Ο κ. Σχινάς πρότεινε να γίνει μονοδρόμηση και της Διαγόρα και η κα Χαιρέτη επεσήμανε να γίνει ως έξοδος και η πρόταση έγινε δεκτή.Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση οριζόντιας, κατακόρυφης σήμανσης μπροστά από τα 25ο, 27ο Δημοτικά σχολεία και μπροστά από το 17ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου στην περιοχή Θερίσου και μονοδρόμηση τμήματος της οδού Δ. Φραγκιαδάκη με την προσθήκη της πρότασης του κ. Σχινά για μονοδρόμηση της οδού Διαγόρα. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.Β) ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΘΕΜΑ 12ο

Μονοδρόμηση της οδού Αλκαίου και αντιδρόμηση της οδού Δωριέων στην περιοχή Καμινίων.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Με την υπ’ αριθ. 99632/05-09-2017 αίτησή της η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, ζητά την μονοδρόμηση της οδού Αλκαίου λόγω στενότητας του δρόμου και προτείνει η οδός Γορτύνης να μετατραπεί σε οδό διπλής κατεύθυνσης.

Η οδός Αλκαίου έχει πλάτος από 4,00μ- 6,50μ και γίνεται στάθμευση των οχημάτων εκατέρωθεν της οδού γεγονός που επηρεάζει την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων.

Αξιολογώντας τα κυκλοφοριακά δεδομένα της περιοχής προτείνουμε:

Α. Την μονοδρόμηση της οδού Αλκαίου με είσοδο από την οδό Μάχης Κρήτης και έξοδο προς την οδό Κοσμά Παπαδοπούλου.

Β. Την αντιδρόμηση της οδού Δωριέων με είσοδο από την οδό Απολλωνίας και έξοδο προς την οδό Μάχης Κρήτης.

Γ. Η οδός Γορτύνης να παραμείνει μονόδρομος με είσοδο από την οδό Μίνωος και έξοδο προς την οδό Μ. Κρήτης, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο 12.Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ο κ. Σχινάς είχε κάποιες ενστάσεις όσον αφορά την είσοδο στη Δωριέων από την οδό Απολλωνίας και πρότεινε να γίνουν ανάποδα η είσοδος και η έξοδος στη Δωριέων αλλά ο κ. Τσαγκαράκης πρότεινε να κοινοποιηθεί το θέμα στο 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα για να συζητηθεί και να ξαναέρθει στην επιτροπή. Ο πρόεδρος έκανε δεκτή την πρόταση του κ. Τσαγκαράκη με την παράκληση να μην υπάρξει καθυστέρηση.ΘΕΜΑ 13ο

Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος εντός των οικισμών Βασιλειών και Αγίου Βλάση.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Εισηγούμαστε την τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος (μάτια γάτας), ως μέτρο μείωσης της ταχύτητας των οχημάτων. Οι ανακλαστήρες θα τοποθετηθούν επί του οδοστρώματος, εγκάρσια προς την λωρίδα κυκλοφορίας των οχημάτων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη λεπτομέρεια (Σχ. 11α), σύμφωνα με την αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/16-9-2013, όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια 13Α, 13Β, 13Γ, 13Δ.Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος εντός των οικισμών Βασιλειών και Αγίου Βλάση. Με την επισήμανση του κ. Σχινά να μπουν μάτια γάτας και στην είσοδο των οικισμών αφού μπαίνουν και στην έξοδο. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 14ο

Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος εντός του οικισμού Αγίου Μύρωνα.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. Η αριθ. Πρωτ. 90205/31-7-2017 αίτηση

Εισηγούμαστε την τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος (μάτια γάτας), ως μέτρο μείωσης της ταχύτητας των οχημάτων. Οι ανακλαστήρες θα τοποθετηθούν επί του οδοστρώματος, εγκάρσια προς την λωρίδα κυκλοφορίας των οχημάτων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη λεπτομέρεια (Σχ. 11α), σύμφωνα με την αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/16-9-2013 όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια 14Α και 14Β.Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος εντός του οικισμού Αγίου Μύρωνα. Ο πρόεδρος πρότεινε να μπουν ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας)και στους υπόλοιπους οικισμούς όπου την αρμοδιότητα για τη συντήρηση των επαρχιακών δρόμων που διέρχονται μέσα από αυτούς έχει ο Δήμος Ηρακλείου, δηλαδή εκτός από τους προαναφερθέντες θα συμπεριληφθούν και οι οικισμοί Βουτών, Σταυράκια και Δαφνών και η πρότασή του έγινε ομόφωνα δεκτή. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.Γ) ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΕΙΩΝ– ΔΗΜΟΤΩΝΘΕΜΑ 15ο

Δημιουργία διαβάσεων πεζών και τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης μπροστά από το 6ο Γυμνάσιο επί της οδού Δ. Μποφώρ.

Εισήγηση Υπηρεσίας

Σχετ. η αριθ. Πρωτ. 119796/5-10-2017

Εισηγούμαστε την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16, την δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της οδού Μαλικούτη καθώς και στη συμβολή των οδών Χατζηδάκη και Δ. Μποφώρ όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 15.

Επίσης τοποθετούνται πινακίδες Ρ40 (απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης) στη συμβολή των οδών Μαλικούτη και Δ. Μποφώρ, μπροστά από την πύλη Σαμπιονάρα και στη συμβολή των οδών Χατζηδάκη - Δ. Μποφώρ και Δ. Μποφώρ - Μεραμβέλλου, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 15.

Ο κ. Σχινάς εξέφρασε τη διαφωνία του για τη διάβαση στη Χατζηδάκη αλλά η κα Χαιρέτη του είπε ότι εξυπηρετεί την είσοδο του μουσείου και συμφώνησε μαζί της και ο κ. Νεονάκης ότι είναι απαραίτητη γιατί όπως είπε δεν υπάρχουν στην περιοχή καθόλου διαβάσεις. Ο κ. Σχινάς εξέφρασε τη διαφωνία του για την τοποθέτηση πινακίδων Ρ40 σε όλη την Μποφώρ και η κα Χαιρέτη του είπε ότι θα μπουν μόνο δύο: η μια θα μπει στη Χατζηδάκη μπροστά στο μουσείο και η δεύτερη πάνω στη γωνία γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα των διερχόμενων οδηγών και επίσης η τροχαία δεν επιβεβαιώνει την παράβαση αν δεν υπάρχει σήμανση. Τότε ο κ. Σχινάς είπε ότι συμφωνεί με την εισήγηση.Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη δημιουργία διαβάσεων πεζών και τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης μπροστά από το 6ο Γυμνάσιο επί της οδού Δ. Μποφώρ και με την τοποθέτηση πινακίδων Ρ40 απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης στη συμβολή των οδών Μαλικούτη και Δ. Μποφώρ, μπροστά από την πύλη Σαμπιονάρα και στη συμβολή των οδών Χατζηδάκη - Δ. Μποφώρ και Δ. Μποφώρ - Μεραμβέλλου, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 15.

Επίσης, η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με το αίτημα της Δημοτικής Αστυνομίας, το οποίο εισηγήθηκε προφορικά η κα Χαιρέτη και έχει ως εξής: απαγόρευση της στάθμευσης στο τμήμα της οδού Ξανθουδίδου από τη συμβολή της με την οδό Μεραμβέλου εκατέρωθεν έως την συμβολή της με την οδό Χατζηδάκη. Απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Χατζηδάκη από τη βόρεια πλευρά από τη συμβολή της με την οδό Ξανθουδίδου έως την οδό Αριάδνης. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 16ο

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 επί της οδού Πολυγύρου στην περιοχή Αγ. Ιωάννης - Κνωσσού

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. 5143/2017 πρωτ. Αίτηση

Η οδός Πολυγύρου είναι δρόμος πλ. 3,0μ – 4,0μ και βρίσκεται στην πολεοδομική ενότητα Αγ. Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήσαμε εισηγούμαστε την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) επί της οδού Πολυγύρου (και στα δυο τμήματα της οδού) εκατέρωθεν της οδού, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο 16.Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) επί της οδού Πολυγύρου (και στα δυο τμήματα της οδού) εκατέρωθεν της οδού, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο 16. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 17ο

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 στην συμβολή των οδών Μπουμπουλίνας και Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ η αριθ. Πρωτ. 47724/2017 αίτηση

Οι οδοί Μπουμπουλίνας και Κ. Χρήστου Μπαντουβά βρίσκονται στην πολεοδομική ενότητα «Θέρισσος – Δειλινά -Κορώνη - Μασταμπάς». Εξετάζοντας τα κυκλοφοριακά δεδομένα της περιοχής και την υφιστάμενη σήμανση εισηγούμαστε την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας), στην συμβολή των οδών Μπουμπουλίνας και Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά επί της οδού Μπουμπουλίνας, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο 17.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας), στην συμβολή των οδών Μπουμπουλίνας και Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά επί της οδού Μπουμπουλίνας, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο 17. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 18ο

Μονοδρόμηση των οδών Αγησιλάου, Σαχλαμπάνη και Ανδρέα Κάλβου περιοχή Κατσαμπά

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ. 25398/06-03-2017

Λαμβάνοντας υπόψη τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν επί της οδού Αγησιλάου εισηγούμαστε την μονοδρόμησή της με είσοδο από την οδό Βίτσι και έξοδο προς την οδό Ανδρέα Κάλβου, την μονοδρόμηση της οδού Σαχλαμπάνη με είσοδο από την οδό Ανδρ. Κάλβου και έξοδο στην οδό Αγησιλάου, την μονοδρόμηση της οδού Ανδρ. Κάλβου με είσοδο από την οδό Αγησιλάου και έξοδο στην οδό Σαχλαμπάνη όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχ. 18.

Ο κ. Σχινάς παρατήρησε ότι πριν δύο συνεδριάσεις είχε παρθεί απόφαση για το σχολείο και ρωτάει γιατί ξανάρχεται το θέμα και η κα Χαιρέτη του είπε ότι τότε είχε παρθεί απόφαση μόνο για το σχολείο και η οποία έχει ήδη υλοποιηθεί αλλά η κα Ανδρονά πρόεδρος της 1ης Δημοτικής Ενότητας κατέθεσε μετά το υπόμνημα αυτό για τις μονοδρομήσεις που θα διευκολύνουν την υφιστάμενη κυκλοφοριακή κατάσταση. Ο κ. Ερμίδης παραδέχτηκε ότι είναι ένα δύσκολο σύμπλεγμα δρόμων και είναι δύσκολη η απόφαση για τις μονοδρομήσεις αλλά εξέφρασε τις επιφυλάξεις του αν θα λύσουν το πρόβλημα ή θα το μεταφέρουν σε άλλο δρόμο και θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα μπροστά στο σχολείο που υπάρχει εκεί. Ο κ. Σχινάς, όμως του απάντησε ότι η εισήγηση είναι πιο σωστή από την υφιστάμενη κατάσταση και θα λύσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που υπάρχουν γιατί η έξοδος είναι πιο μετά από την είσοδο.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για τη μονοδρόμηση των οδών Αγησιλάου, Σαχλαμπάνη και Ανδρέα Κάλβου περιοχή Κατσαμπά όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχ. 18. Ο κ. Ερμίδης ψήφισε Παρών. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.

ΘΕΜΑ 19ο

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 με πινάκιο όπου θα αναγράφεται: (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων μέγιστου επιτρεπτού βάρους άνω των 5 τόνων) επί των οδών Γεωρ. Αμαργιανάκη και Εμμ. Λυδάκη.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ η αριθ. Πρωτ. . 300029/17-03-2017 αίτηση δημότη

Οι οδοί Εμμ. Λυδάκη και Γ. Αμαργιανάκη βρίσκονται στην πολεοδομική ενότητα « Αγ. Ιωάννης- Μεσαμπελιές –Φορτέτσα», όπου παρατηρείται το φαινόμενο της στάθμευσης βαρέων οχημάτων, προκαλώντας όχληση στις παρόδιες κατοικίες και επιβάρυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Επειδή με βάση το άρθρο 34 παρ.5 του Κ.Ο.Κ. απαγορεύεται η στάθμευση φορτηγών αυτ/των σε κατοικημένες περιοχές μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους πάνω από 3,5 τον., πέραν των 24 συνεχών ωρών, εισηγούμαστε την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 με πινακίδιο όπου θα αναγράφεται ότι: «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων μέγιστου επιτρεπτού βάρους άνω των 3,5 τόνων» όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο 19.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ο πρόεδρος της επιτροπής απέσυρε το συγκεκριμένο θέμα με την επισήμανση να στείλουμε έγγραφο υπό μορφή εγκυκλίου στη Δημοτική Αστυνομία με το οποίο να επισημαίνουμε να μη μας ζητάνε πράγματα που υπάρχουν στον ΚΟΚ και θα έπρεπε να τα ξέρουνε και άρα δεν χρειάζεται να τοποθετούνται ρυθμιστικές πινακίδες εκεί όπου έτσι κι αλλιώς ισχύει ο ΚΟΚ.ΘΕΜΑ 20ο

Τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας), στην συμβολή των οδών Αγ. Παρασκευής και Τάσσου Ισαάκ επί της οδού Αγ. Παρασκευής περιοχή Αγία Αικατερίνη.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ. 70681/16-6-2017 αίτηση

Εισηγούμαστε την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας), στην συμβολή των οδών Αγ. Παρασκευής και Τάσσου Ισαάκ επί της οδού Αγ. Παρασκευής, συνημμένο σχ. 20.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας), στην συμβολή των οδών Αγ. Παρασκευής και Τάσσου Ισαάκ επί της οδού Αγ. Παρασκευής, συνημμένο σχ. 20. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 21ο

Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Μενεξέδων και τμήματος της οδού Γεωργ. Δρακάκη

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ. 51265/2017 αίτηση

Οι οδοί Ευμανθίου και Μενεξέδων βρίσκονται στην πολεοδομική ενότητα «Αγ. Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» και είναι διπλής κατεύθυνσης. Μετά από αυτοψία διαπιστώθηκε ότι κατά την έξοδο των οχημάτων από την οδό Μενεξέδων προς την οδό Ευμανθίου δεν υπάρχει ικανοποιητικό μήκος ορατότητας λόγω ύπαρξης ενός ρυμοτομούμενου κτίσματος με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση του προβλήματος με άλλο μέτρο π.χ. τοποθέτηση καθρέπτη κυκλοφορίας, εισηγούμαστε την μονοδρόμηση τμήματος (από τη συμβολή με την οδό Ευμαθίου έως την συμβολή με την οδό Γεωργίου Δρακάκη) της οδού Μενεξέδων με είσοδο από την οδό Ευμανθίου και μονοδρόμηση της οδού Γ. Δρακάκη με είσοδο από την οδό Μενεξέδων και έξοδο προς την οδό Ιλίου, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχ. 21.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την μονοδρόμηση τμήματος (από τη συμβολή με την οδό Ευμαθίου έως την συμβολή με την οδό Γεωργίου Δρακάκη) της οδού Μενεξέδων με είσοδο από την οδό Ευμανθίου και μονοδρόμηση της οδού Γ. Δρακάκη με είσοδο από την οδό Μενεξέδων και έξοδο προς την οδό Ιλίου, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχ. 21, με την παρατήρηση να υπάρξει επικοινωνία με την Πολεοδομία με την κα Κουφουδάκη για να ελεγχθεί το συγκεκριμένο κτίσμα αν έχει άδεια. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 22ο

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 για παραχώρηση χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Χρυσοστόμου για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθμ. 82673/13-7-2017 αίτηση

Λόγω των εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούντα επί της οδού Χρυσοστόμου εισηγούμαστε την παραχώρηση χώρου φορτοεκφόρτωσης στο τμήμα της οδού νότια της οδού Γ. Παπανδρέου. Προτείνουμε να τοποθετηθούν ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) και πινακίδα όπου θα αναγράφεται «Χώρος Φορτοεκφόρτωσης Εμπορευμάτων» για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων επί της οδού Χρυσοστόμου. Ο χώρος θα έχει μήκος 15 μέτρων και θα τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά της οδού όπου θα ξεκινάει 8,00 μ. μετά την συμβολή των οδών Χρυσοστόμου και Ζαλόγγου και σε απόσταση μεγαλύτερη των 20,0μ. από τους φωτεινούς σηματοδότες, συνημμένο σχ. 22.

Ο κ. Τσαγκαράκης ρώτησε αν θα δημιουργεί πρόβλημα με πιάτσα των TAXI αλλά η κα Χαιρέτη του είπε ότι έχει ελεγχθεί το συγκεκριμένο σημείο και δεν υπάρχει εκεί πιάτσα TAXI. Ο κ. Χαριτάκης ζήτησε διευκρινίσεις για το ακριβές σημείο που θα παραχωρηθεί ο χώρος φορτοεκφόρτωσης και ο κ. Ερμίδης ζήτησε να είναι ευκρινές και σαφές το ωράριο στάσης για φορτοεκφόρτωση των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος συμφώνησε με την πρόταση του κ. Ερμείδη και είπε ότι θα γραφτεί σε ταμπέλα το ακριβές ωράριο χρήσης του χώρου για φορτοεκφόρτωση των επιχειρήσεων για να είναι ελεύθερος ο χώρος τη νύχτα για χρήση από τους κατοίκους. Ο κ. Παπαδάκης ζήτησε να γίνει το ίδιο και σε άλλο σημείο της Χρυσοστόμου για τους υπόλοιπους επιχειρηματίες της οδού αλλά ο πρόεδρος του απάντησε ότι η υπηρεσία είναι έτοιμη να υλοποιήσει το συγκεκριμένο αίτημα μόνο.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 για παραχώρηση χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Χρυσοστόμου για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων με την παρατήρηση να τοποθετηθεί ταμπέλα με το ακριβές ωράριο χρήσης του χώρου για φορτοεκφόρτωση. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 23ο

Τοποθέτηση κατακόρυφης, οριζόντιας σήμανσης μπροστά από το 12ο Γυμνάσιο και 6ο Λύκειο Ηρακλείου επί της οδού Εμμαν. Ξάνθου περιοχής Κατσαμπά.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ η αριθ. Πρωτ. 103245/2017 αίτηση

Εισηγούμαστε την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16 και την δημιουργία διάβασης πεζών από τη νότια είσοδο του σχολείου και την απαγόρευση στάθμευσης σε οδούς περιμετρικά του σχολείου όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ.23.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση κατακόρυφης, οριζόντιας σήμανσης μπροστά από το 12ο Γυμνάσιο και 6ο Λύκειο Ηρακλείου επί της οδού Εμμαν. Ξάνθου περιοχής Κατσαμπά. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 24ο

Σχετ. η αριθ. Πρωτ.31074/20-3-2017 αίτηση του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Το αστικό ΚΤΕΛ ζητά την έγκριση της διαδρομής πολιτιστικού και Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Κνωσσός-Αμουδάρα.

Η διαδρομή έχει ως εξής:

Αφετηρία: Κνωσσός-Λεωφ. Κνωσσού-Εθνικής Αντιστάσεως-Λεωφ. Νεάρχου- Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου-Παναγιωτάκη-Λ. 62 Μαρτύρων-Λεωφ. Μελίνας Μερκούρη-Τέρμα Λινοπεράματα.

Προς Κνωσσό: Τέρμα Λινοπεράματα- Λεωφ. Μελίνας Μερκούρη-Λ. 62 Μαρτύρων- Παναγιωτάκη- Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου- Λεωφ. Νεάρχου- Εθνικής Αντιστάσεως- Λεωφ. Κνωσσού-Τέρμα Κνωσσού.

Εισηγούμαστε την έγκριση της διαδρομής μόνο για τις οδούς που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.

Ο κ. Βουλγαράκης διαμαρτυρήθηκε για το ότι καθυστέρησε τόσο πολύ να έρθει στην επιτροπή η αίτηση του αστικού ΚΤΕΛ και η κα Χαιρέτη του είπε ότι έχει δίκιο αλλά επικαλέστηκε τον φόρτο εργασίας στο Τμήμα Κυκλοφορίας. Ο κ. Βουλγαράκης είπε ότι η γραμμή ήδη λειτουργεί και είναι εποχιακή για την τουριστική σεζόν. Ο κ. Ερμίδης εξέφρασε τον φόβο του ότι θα επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά ο παραλιακός δρόμος και ο πρόεδρος πρότεινε να εγκριθεί η γραμμή για 12 μήνες και μετά να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί πώς έχει λειτουργήσει.Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά, μειοψηφούντος του κ. Ερμίδη που ψήφισε όχι, για την έγκριση της διαδρομής πολιτιστικού και Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Κνωσσός-Αμουδάρα αλλά η άδεια είναι για 12 μήνες μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 και το ΚΤΕΛ μετά θα έχει την υποχρέωση να καταθέσει εκ νέου αίτηση για χορήγηση έγκρισης της συγκεκριμένης διαδρομής ούτως ώστε να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί η λειτουργία της συγκεκριμένης γραμμής. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 25ο

Παραχώρηση τριών (3) θέσεων στάθμευσης για την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.» παραπλεύρως της εισόδου του σχολικού συγκροτήματος «Καπετανάκειο».

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ. 15270/26-9-2017 αίτηση

Στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σοφοκλέους παραπλεύρως της κυρίας εισόδου του σχολικού συγκροτήματος «Καπετανάκειο» εισηγούμαστε την παραχώρηση τριών θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα της εργοληπτικής επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη την δυσκολία εύρεσης χώρων στάθμευσης. Η παραχώρηση των θέσεων στάθμευσης θα ισχύει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση-Διαρρύθμισης του 1ου Λυκείου Ηρακλείου» και για συγκεκριμένα οχήματα της αναδόχου εταιρείας, συν. σχέδιο 25.Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την παραχώρηση τριών (3) θέσεων στάθμευσης για την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε» παραπλεύρως της εισόδου του σχολικού συγκροτήματος «Καπετανάκειο» η οποία θα ισχύει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση-Διαρρύθμισης του 1ου Λυκείου Ηρακλείου» και για συγκεκριμένα οχήματα της αναδόχου εταιρείας, συν. σχέδιο 25. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 26ο

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 επί της οδού Κυδωνίας.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ. 100829/28-8-2017 αίτηση

Εισηγούμαστε την απαγόρευση της στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού Κυδωνίας με την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) στο τμήμα της από την συμβολή με την οδό Χορτατσών έως την συμβολή με την οδό Ανδρεαδάκη, στην περιοχή της παλιάς πόλης, όπως αποτυπώνεται συνημμένο σχέδιο 26.Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 επί της οδού Κυδωνίας. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.ΘΕΜΑ 27ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για ασθενοφόρο επί της οδού Ηροδότου 148.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ. 74408/23-6-2017 αίτηση

Στο τμήμα της οδού Ηροδότου νότια της Λ. Ικάρου εισηγούμαστε την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης για ασθενοφόρο, όπως αποτυπώνεται στο συν. Σχ.27.Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας ΖωήςΓια το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά, μειοψηφούντων των κυρίων Σχινά και Νεονάκη που ψήφισαν Όχι, για την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης για ασθενοφόρο στο τμήμα της οδού Ηροδότου νότια της Λ. Ικάρου , όπως αποτυπώνεται στο συν. Σχ.27. Με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 3ης και 4ης δημοτικής κοινότητας κ. Τσαγκαράκης και κ. Χαριτάκης αντίστοιχα.