Ουζερί του Τερζάκη

Οδηγίες κατάθεσης των Voucher για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για την περίοδο 2017-2018


Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης Voucher (πρόγραμμα ΕΣΠΑ) για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου για την περίοδο 2017-2018.

· Τα Voucher θα κατατίθενται στα γραφεία της υπηρεσίας στην οδό Μάρκου Παπαδοπούλου 4 (Χανιώπορτα).
· Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν (σε φωτοαντίγραφο):
1. Το Voucher
2. Την καρτέλα μοριοδότησης (στην οποία φαίνονται τα μόρια)

Διευκρινήσεις:

· Δεν θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

· Η επιλογή θα γίνει βάση μορίων του ΕΣΠΑ με προτεραιότητα των νηπίων και βρεφών που φοιτούσαν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου την περίοδο 2016-2017.

· Οι γονείς έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν και έναν 2ο Σταθμό.

Ώρες κατάθεσης Voucher 8:30 – 13:30 από 05/07/2017 έως και 11/07/2017.