Ουζερί του Τερζάκη

Εργαστήριο εκπαίδευσης κοινωνικών επιστημόνων για την αντιμετώπιση της κακοποίησης ηλικιωμένων γυναικών


Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου» πραγματοποίησε το πρώτο εκ των δύο Εργαστηρίων Αμοιβαίας μάθησης με θέμα «Ανάγκες & Ρόλος των επαγγελματιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας στην θεματική της Κακοποίησης Ηλικιωμένων Γυναικών» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «WHOSEFVA, Δουλεύοντας με Οργανισμούς Υγείας για την Στήριξη Ηλικιωμένων Γυναικών Θυμάτων Βίας».

Το πρώτο εργαστήριο, έγινε την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 - 13:00, στα γραφεία του Συνδέσμου στην οδό Μεραμβέλλου 56. Για την πραγματοποίηση συμμετείχαν Κοινωνικοί Επιστήμονες, διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι απασχολούνται σε ανοικτές και κλειστές δομές φροντίδας ηλικιωμένων και Κοινωνικές Υπηρεσίες ΟΤΑ.


Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών, εκπαιδεύτηκαν για την ενδοοικογενειακή βία, την πρόληψή και αντιμετώπισή της από τους αρμόδιους εκπαιδευτές του Συνδέσμου. Επιπλέον, καταγράφηκαν τα προβλήματά τους, οι λειτουργικές ελλείψεις τους και οι ανάγκες τους στην τέλεση του έργου τους ως επαγγελματίες, κατά τη φροντίδα ευάλωτων ομάδων ατόμων. Πληροφορίες τις οποίες τα στελέχη του Συνδέσμου κατέγραψαν, ώστε να προβεί στην επίλυση τους και τη δημιουργία πρωτοκόλλου παρέμβασης μέσα από την συμμετοχή και συνεργασία τους στην Ευρωπαϊκή διεπιστημονική ομάδα.

Το δεύτερο εργαστήριο, θα υλοποιηθεί με Επαγγελματίες Υγείας και Επαγγελματίες Κοινωνικής Φροντίδας, της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00-13:00 στις δομές υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, ώστε να καταγραφούν και οι δικές τους ανάγκες και προτάσεις παρέμβασης.
Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, στις μέρες που διανύουμε να υπάρχουν ακόμη αξιόλογοι Κοινωνικοί Επιστήμονες, οι οποίοι με γνώμονα τις δυσμενείς συνθήκες και τις δύσκολες συνθήκες εργασίες, παραμένουν πιστοί στο λειτούργημά τους και έχουν τη διάθεση να στηρίξουν συναδέλφους άλλων κοινωνικών υπηρεσιών και να εργαστούν μαζί για την επίτευξη ενός καλού σκοπού.

Η διάθεση συνεργασίας, μας ενθαρρύνει να παραμένουμε σε διαρκή επαγρύπνηση για την εξασφάλιση της ευημερίας και της καλύτερης διαβίωσης των αδύναμων ομάδων τις κοινωνίας μας.