Ουζερί του Τερζάκη

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ


Αναρτήθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους γονείς, για τον τρόπο υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων τους στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακή και Επαγγελματικής Ζωή.
Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

- Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων γονέων και αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών: 24/5 - 9/6/2017
- Προσωρινά αποτελέσματα: 27/6/2017
- Υποβολή ενστάσεων: 28 – 30/6/2017
- Οριστικά αποτελέσματα: 4/7/2017
- Εγγραφή στις δομές – υπογραφή συμβάσεων με ωφελούμενους: 4/7/2017 – 1/9/2017
- Αποστολή δικαιολογητικών φορέων/δομών (μετά τις εγγραφές) : μέχρι 8/9/2017


Στην αίτηση, πρέπει να αναφέρεται και ο σχετικός κωδικός του παιδικού σταθμού που επιλέγει ο γονέας («Κωδικός Δομής»):