Ουζερί του Τερζάκη

Οι ομορφιές της Κρητικής φύσης μέσα απο ένα μοναδικό video


Ένα άκρως ενδιαφέρον video, διάρκειας 30 λεπτών, το οποίο καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τις ομορφιές της Κρήτης και ιδιαιτέρως των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000.

Το ντοκιμαντέρ έχει τίτλο «Δίκτυο NATURA 2000: Ζωή για όλους» και παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «LIFE Natura2000 Value Crete».

Το ντοκιμαντέρ έχει ως κύριο στόχο έχει να ενημερώσει για τη βιοποικιλότητα και την αξία των υπηρεσιών των ορεινών, αγροτικών και παράκτιων οικοσυστημάτων εντός των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000.
Το ντοκιμαντέρ εστιάζει κυρίως σε 4 θέματα:

1) την παρουσίαση του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη και τη σημασία του στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην ευημερία των ανθρώπων

2) την οικολογία των ενδιαιτημάτων και των ειδών προτεραιότητας

3) τα οικονομικά οφέλη που προσφέρει η βιοποικιλότητα στις σημερινές και μελλοντικές γενιές και το οικονομικό κόστος της απώλειας της

4) τις βιώσιμες ανθρώπινες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την οικονομική, κοινωνική και οικολογική αξία των περιοχών που εντάσσονται στο Δίκτυο NATURA 2000.