Ουζερί του Τερζάκη

Βροχή τα πρόστιμα για τα παράνομα πανό και τις αφίσες στο Ηράκλειο


Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται από μικτά κλιμάκια της της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της Δημοτικής Αστυνομίας, οι διαδικασίες καθαίρεσης, απομάκρυνσης και επιβολής προστίμου για παράνομα τοποθετημένα αεροπανό και αφίσες στην πόλη του Ηρακλείου.
Αξίζει να τονιστεί ότι το πρόστιμο είναι ιδιαίτερα υψηλό, ο συγκεκριμένος τρόπος προβολής αποτελεί αδίκημα, ενώ τα αεροπανό κατάσχονται και δεν επιστρέφονται, γι’ αυτό και η Δημοτική Αρχή απευθύνει έκκληση προς τους επιχειρηματίες να αποφεύγουν αυτόν τον τρόπο προβολής, που δημιουργεί μεταξύ άλλων και πρόβλημα οδικής ασφάλειας στους διερχόμενους οδηγούς, λόγω της απόσπασης της προσοχής τους από την οδήγηση.