Ουζερί του Τερζάκη

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού ευχαριστεί

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού ξεκίνησε τη λειτουργία του στην πόλη μας, τον Ιανουάριο του 2013 και λειτουργεί έως σήμερα. Συνολικά ωφελούνται αρκετές οικογένειες που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.
Η πρωτοβουλία αυτή δεν θα μπορούσε να ευοδωθεί χωρίς την έμπρακτη στήριξη τρίτων όπως της εταιρείας ΕΛΑΪΣ - Unilever Hellas μέσω της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ‘‘ΜΠΟΡΟΥΜΕ’’ που στις 20/12/2016 μας πρόσφερε 480 τεμάχια Βιτάμ (των 1 Κιλ.) και 120 τεμάχια (των 500 γρ.) . Από την παραπάνω ποσότητα ωφελήθηκαν πάνω από 460 οικογένειες, στην πλειοψηφία τους πολύτεκνες, που αριθμούν 850 μέλη. Οι παραπάνω ποσότητες διατέθηκαν διαδοχικά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο αντιστοίχως. Σήμερα 22/03/2016 παραλάβαμε 360 τεμάχια Βιτάμ (των 1 Κιλ.), 120 τεμάχια (των 500 γρ.) και 120 τεμάχια (των 400 γρ.) , ποσότητα η οποία θα διατεθεί σταδιακά σε αντίστοιχες οικογένειες για τους επομενους μήνες . Συνολικά 1008 κιλά συσκευασμένης Φυτίνης, ουσιαστικά πάνω από ένα τόνο ΒΙΤΑΜ !Η συνεισφορά σας στον Κοινωνικό Χώρο των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού αποδεικνύει την αγάπη στον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας. Προσφορές όπως η δική σας, μας δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι με τη βοήθεια σας ΜΠΟΡΟΥΜΕ να πετύχουμε πολλά .