Ουζερί του Τερζάκη

Εκδήλωση για την Πανελλήνια Ημέρα Χημείας στο Ηράκλειο


Το Περιφεριακό τμήμα Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών διοργανώνει, στα πλαίσια του εορτασμού της Πανελλήνιας ημέρας Χημείας, εκδήλωση με θέμα "Χημεία κ Τεχνολογική Ανάπτυξη στον 21ο αιώνα".


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 7.30μμ


Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι πολύ γενικός και σίγουρα δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μιας μόνο συνάντησης. Όμως είναι σημαντικό να δούμε 2 θέματα-τομείς που η χημεία παίζει σημαντικό ρόλο και που η Κρήτη αποτελεί ένα χώρο τα οποία μπορούν να ευδοκιμήσουν και να αποτελέσουν άξονα δημιουργίας και ανάπτυξης.

Ο καθηγητής του Τμήματος Χημείας κ Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής δομής και Λέιζερ Σπύρος Αναστασιάδης θα μιλήσει για: ΕΞΥΠΝΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ.

Ο Κος Αναστασιάδης θα αναφερθεί στα επεξεργασμένα υλικά που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της σημερινής τεχνολογικά προηγμένης εποχής μας. Σε μεγάλο βαθμό, τα όρια λειτουργίας των υλικών κατασκευής είναι αυτά που καθορίζουν την απόδοση διεργασιών παραγωγής ενέργειας, τον έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος και φυσικά της παραγωγής μεγάλης ποικιλίας προϊόντων. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε όλοι γίνει μάρτυρες μίας σημαντικής επανάστασης στις εφαρμογές νέων υλικών. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα περιλαμβάνουν την εκρηκτική ανάπτυξη της μικροηλεκτρονικής, την εκτεταμένη χρήση συνθετικών πολυμερών όχι μόνον ως πλαστικών ευρείας χρήσης και ελαστικών αλλά και με εφαρμογές στη μικρο- και οπτο-ηλεκτρονική και στην βιοϊατρική, την ανάπτυξη χαλύβδινων κατασκευών υψηλής θερμικής αντοχής, τη ραγδαία αύξηση της μαγνητικής αποθήκευσης δεδομένων, την ανάπτυξη βιοσυμβατών υλικών, την εφαρμογή υπερδιάφανων γυαλιών για τις τηλεπικοινωνίες μέσω οπτικών ινών αλλά και την ανάπτυξη υπερελαφρών σύνθετων υλικών που συνδυάζουν το χαμηλό βάρος με την μεγάλη μηχανική αντοχή. Τα τελευταία έτη, οι ερευνητές ασχολούνται με την ανάπτυξη βιομιμητικών υλικών, ήτοι υλικών που προσομοιάζοντας την δομή φυτών ή/και ζωντανών οργανισμών στοχεύουν σε βέλτιστες ιδιότητες (π.χ., διαβροχής) αλλά και ικανότητα απόκρισης σε εξωτερικά ερεθίσματα για χρήση τους σε ευρεία γκάμα εφαρμογών."Ο καθηγητής Οργανικής Χημείας του Τμήματος Χημείας κ Χαράλαμπο Κατερινόπουλος θα ομιλήσει με θέμα: “ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ "ΑΧΡΗΣΤΩΝ" ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ”

"Η Κρήτη έχει μία από τις πλουσιότερες χλωρίδες της περιοχής της Μεσογείου. Από τα 1800 περίπου είδη φυτών της Κρήτης, τα 180 είναι ενδημικά, δηλαδή φυτά που συναντώνται μόνο στην Κρήτη και σε καμία άλλη περιοχή του πλανήτη.
H κρητική λαϊκή ιατρική, αναφέρεται στις θεραπευτικές ιδιότητες πολλών από αυτά τα φυτά. H παράδοση αυτή, δυστυχώς, δεν μεταφέρθηκε στις επόμενες γενιές. Έτσι σήμερα ο τοπικός πληθυσμός τα θεωρεί άχρηστα και τα καταστρέφει στην προσπάθειά του να επεκτείνει τις καλλιεργητικές του δραστηριότητες.
Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την διατήρηση και την αξιοποίηση των φυτών αυτών τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν την απαρχή μίας ευρύτερης προσπάθειας εκμετάλλευσης τους στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. Οι χημικοί, ιδιαίτερα, διαθέτουν και τη γνώση και την οργανολογική υποδομή για να ανοίξουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα"