Ουζερί του Τερζάκη

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Κοινωνικής Εργασίας του ΟΑΕΔ - Έπεσε η σελίδα του Οργανισμού


Ανακοινώθηκαν νωρίς το απόγευμα τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, που αφορούν σε 24.251 θέσεις σε Δήμους όλης της χώρας.
Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έπεσε και η σελίδα του ΟΑΕΔ, μη μπορώντας προφανώς να "αντέξει" τις χιλιάδες επισκέψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τη θέση κατάταξής τους επισκεπτόμενοι την σελίδα www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους και οπλισμένοι με υπομονή, όπου μπορούν να δουν:

Τον Προσωρινό Πίνακα Επιτυχόντων
Τον Προσωρινό Πίνακα Επιλαχόντων
Τον Προσωρινό Πίνακα Αποκλειομένων

Η κατάρτιση των Πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους: 
Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους 
Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων. 

Οι ενδιαφερόμενοι στους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αντίστοιχα, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το σύνολο της μοριοδότησής τους όσον αφορά την προτίμησή τους με το κριτήριο της εντοπιότητας, καθώς επίσης και για το σύνολο της μοριοδότησής τους όσον αφορά τις προτιμήσεις τους χωρίς το κριτήριο της εντοπιότητας. 

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την 15η Φεβρουαρίου και ώρα 10η πρωινή έως και τη 17η Φεβρουαρίου και ώρα 12η μεσημβρινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης. 
Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (επισυνάπτοντας τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 της 17ης Φεβρουαρίου προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).